Stel on-demand coaching centraal in je personeelsstrategie


Geplaatst op: Leiderschaps Programma

 

We zitten alweer in een nieuw jaar en een volgende lockdown. Het zal niemand verbazen dat werknemers, leidinggevenden en managers voor nieuwe en voortdurende uitdagingen worden gesteld, terwijl zij langs de onzekerheden van de pandemie manoeuvreren. Aangezien velen van ons al bijna een jaar op afstand werken, kunnen leidinggevenden het zich niet permitteren dat hun medewerkers stagneren. Daarom is het aan te bevelen om leer- en ontwikkelingskansen te blijven aanbieden.

Terwijl 9 van de 10 werknemers op zoek zijn naar opleidings- en ontwikkelingskansen in hun functie, wordt on-demand coaching in toenemende mate populair – 57% van de L&D-professionals voorspelt hogere uitgaven voor hun online opleidingsprogramma’s.

Right Management opent nieuwe deuren naar coaching via haar RightCoach-platform: een aanbod van online coachingsessies in het bouwen aan vaardigheden voor drukbezette professionals, wanneer en waar zij dit nodig hebben. De voordelen van on-demand coaching zijn legio:

 

Van boord weer aan boord

Werknemers kunnen zich afgesneden voelen van de organisatie en ermee worstelen om de vaart erin te houden met hun werk. Veel organisaties maken alweer plannen voor terugkeer naar de werkplek. Dat neemt echter niet weg dat voor velen de situatie nog flink demotiverend kan zijn.

On-demand coaching biedt een directe, onpartijdige uitweg om deze uitdagingen aan te gaan. Het geeft individuele medewerkers de mogelijkheid een zelfgestuurde ontwikkelingsaanpak te kiezen. Dit zorgt voor meer grip en stelt hen in staat vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij toekomstige carrièredoelstellingen kunnen najagen. Meer onafhankelijkheid draagt eraan bij dat medewerkers die worstelen met hun werkmotivatie, hun rug weer rechten en nieuwe manieren vinden om impact voor de organisatie te hebben. Waar 94% van de werknemers aangeeft langer bij een onderneming te blijven als deze investeert in hun ontwikkeling, zorgt on-demand coaching daarmee ook voor het behoud van toptalent.

 

Bouwen aan de toekomst

Het gevoel van onzekerheid blijft nog wel even bestaan. Dit kan voor managers en leidinggevenden aanleiding zijn in de ‘overlevingsmodus’ te schieten. Ze vallen terug op praktijken waarvan ze weten dat deze voorheen werkten en verliezen het zicht op strategische workforceplanning op langere termijn. Het loslaten van ontwikkelingsinitiatieven mag dan de beste aanpak op korte termijn zijn, organisaties die nú investeren in hun mensen oogsten de voordelen van een workforce die wendbaar en veerkrachtig is en in de beste positie verkeert om de uitdagingen van 2021 aan te gaan.

RightCoach versterkt de ontwikkeling van high potential werknemers en middenkader, en draagt daardoor bij aan de opbouw van een organisatorische proeftuin van toekomstige senior-leidinggevenden. De vorming van deze proeftuin van toekomstige leiders kan de succession planning versnellen. Individuele werknemers zijn immers sneller gereed om te excelleren in grotere en/of nieuwe rollen. Dit stelt organisaties in staat om een robuuste strategische langetermijnvisie uit te stippelen. Dat alles in de wetenschap dat zij beschikken over de vereiste vaardigheden én de mensen om deze doelstellingen te bereiken.

 

Meer efficiency en effectiviteit

Voor veel bedrijven heeft de pandemie groei aangewakkerd. Van medewerkers wordt daarbij al snel verwacht meer te doen met minder. Deze gestegen verwachtingen betekenen dat veel individuele werknemers nieuwe en uitdagende verantwoordelijkheden op zich nemen – hierbij kunnen ze een extra steuntje in de rug goed gebruiken om te borgen dat zij hun werklast duurzaam kunnen dragen. RightCoach is ontworpen om individuele werknemers te leren omgaan met specifieke werkgerelateerde uitdagingen via bijzondere gesprekken met gekwalificeerde coaches. Als werknemers open kunnen praten over een dringende situatie of probleem, betekent dit dat zij obstakels sneller en efficiënter zullen nemen. Dit zorgt omgekeerd voor meer productieve en vindingrijke medewerkers, die in staat zijn een hogere output te realiseren. Tegelijkertijd ontwikkelen zij de benodigde vaardigheden voor toekomstig succes.

 

Ondersteunt drukke managers

De impact van COVID-19 en de vele lockdowns hebben het werk van de manager alleen maar uitdagender gemaakt. Kijk even mee: de toegenomen werkdruk, uiteengevallen teams en 55% van de organisaties die melding maakt van een versnelde digitalisering van hun producten en diensten. Organisaties zijn toe aan een flexibeler alternatief voor traditionele coaching om juist op korte termijn meer grip te krijgen op nieuwe software en het vestigen van nieuwe verantwoordelijkheden. RightCoach biedt managers directe ondersteuning. Of je nu hulp nodig hebt bij het opbouwen van een relatie met een nieuwe, virtueel geworven collega, op zoek bent naar advies over ondersteuning van een worstelend teamlid, of inspiratie kunt gebruiken over hoe je de samenwerking met je team op afstand kunt verbeteren. Dankzij de lenigheid van on-demand coaching ben je uitdagingen snel de baas en bouw je tegelijkertijd aan je vaardigheden voor de toekomst.

Kijk hier voor meer informatie over hoe het RightCoach-platform van Right Management je activiteiten kan ondersteunen.