Bedrijfsherstel maakt recruitment actueel


Geplaatst op: Outplacement

 

De COVID-19-wolk die als een schaduw over de wereld trekt, raakt nagenoeg elke sector. Toch zijn er tekenen van een voorzichtig herstel in een aantal landen, met zicht op verbetering in inhuur in het vierde kwartaal.1 Hoewel dit goed nieuws is, voltrekt zich een dramatische transformatie in de arbeidsmarkt. En die heeft gevolgen voor de wijze waarop werkgevers deze functies gaan invullen.

 

Economisch vooruitzicht gunstig, maar voorzichtig

Volgens de laatste ManpowerGroup Employment Outlook Survey, gehouden onder meer dan 38.000 werkgevers, zien 37 van de 43 onderzochte landen een opleving, die voor rekening komt voor de bouw, zakelijke dienstverlening en retail. Polen is één van de sterkste arbeidsmarkten in de EMEA-regio, op de voet gevolgd door Zwitserland dat tegen het eind van het jaar een terugkeer naar pre-COVID inhuurniveaus verwacht. Duitsland en Italië zijn voorzichtiger, en zien wisselende groeicijfers in sectoren als financiën en gezondheidszorg, terwijl Finland één van de weinige landen is die een opleving in de gastvrijheidssector waarnemen.

Te midden van deze glimpjes hoop in een geschokte arbeidsmarkt, drijven nieuwe functies boven. De vraag naar piloten, restaurantkoks en reisagenten neemt op dit moment in de meeste landen weliswaar af. Maar daar staat groei tegenover in essentiële functies van nu, zoals bron- en contactonderzoekers (die mensen aanwijzen die mogelijk zijn blootgesteld aan COVID-19), zorgpersoneel en videomeetingdeskundigen.2 De vraag naar dit type banen zal naar verwachting de komende maanden toenemen, tegelijk met veranderende verwachtingen over hoe en waar werknemers deze functies gaan vervullen.

 

Weer aan het werk... overal vandaan

Als je recent online hebt geprobeerd een bureau te kopen, heb je waarschijnlijk je uiterste best moeten doen er één te vinden als gevolg van het huidige mondiale tekort. Dit is een andere indicatie van de dramatische verschuiving in arbeidsplaatsen die zich op dit moment voltrekt. Sommigen vinden de weg terug naar het kantoor, terwijl vele anderen in de nabije toekomst verwachten thuis te gaan werken. 60% van de ondernemingen maakt plannen om werknemers die met verlof zijn gestuurd voltijds terug te halen, terwijl meer dan de helft van de werkgevers wereldwijd op de lange termijn verwacht flexibele werkopties te gaan aanbieden. China, de VS, Polen, Hongkong en India bieden hun arbeidskrachten de minste flexibiliteit bieden. Nederland, Griekenland, Singapore en België lopen daarentegen voorop met hybride vormen van afstandswerk.3 Die flexibele aanpak is wat werknemers willen, vooral in een tijd waarin velen werk afwisselen met thuisonderwijs, persoonlijk en geestelijk welzijn en andere post-COVID-19 verantwoordelijkheden.

Volgens Mauricio Vianna, CEO van het mondiale adviesbureau MJV Technology & Innovation, is afstandswerk geen tijdelijke oplossing voor de pandemie. Het is een blijvend fenomeen dat langer zal meegaan dan COVID-19. "Bedrijven doen er verstandig aan een digitale omgeving voor hun teams te scheppen die veelomvattend, gebruiksvriendelijk en effectief is voor afstandswerk," stelt hij. "Het is van cruciaal belang een digitale ruimte te vormen die de operationele efficiency in stand houdt, maar ook eenvoudige tools bevat om de cultuur en waarden binnen een onderneming te bevorderen en te stimuleren."4

Het zijn niet alleen teams die profiteren van deze nieuwe hybride werkomgeving. Werkgevers kunnen gemiddeld € 9.000 per deeltijd-telewerker per jaar besparen. Deze besparingen zijn het resultaat van toegenomen productiviteit, lagere huisvestingskosten, lager verzuim en verloop, en betere paraatheid bij rampen.5  Sterk betrokken teams en organisaties stijgen 17% in werkproductiviteit en zien een daling van 24% in personeelsverloop.6

 

Werkklaar talent afleveren met Project RPO

Toch vormt het scheppen van de ideale omgeving bij deze veranderende werkplekeisen een uitdaging, vooral in sectoren met inhuurvragen op korte termijn, zoals de retail, tech en maakindustrie. Die uitdaging wordt verdubbeld in tijden van economische onzekerheid waarin budgetten worden gekort, maar bedrijven altijd op zoek zijn naar snel inzetbaar talent in verschillende situaties, van tijdelijke seizoenspieken, fusies en verwervingen tot en met regionale expansie.

Hiervoor is een 'agile' recruitmentoplossing nodig – één die kostenefficiënt en schaalbaar is. Project RPO biedt een oplossing voor teams van 10 tot 400 mensen, die binnen een kort tijdsbestek kwalitatief hoogwaardig talent moeten vinden. Van strategische planning en ‘best-in-class’ technologie tot en met mondiale hubs met meertalige mogelijkheden, met deze flexibele aanpak vind je de juiste kandidaten sneller en effectiever dan andere traditionele recruitmentmodellen. Een voorbeeld: een Fortune 1000 IT-bedrijf met klanten over de hele wereld werkte recent samen met een Talent Solutions-team van ManpowerGroup. Doelstelling was hun bestaande inhuurproces te verbeteren, aangezien zij een snelle opschaling van hun Java Development-team in Zürich wilden realiseren. Binnen vier maanden waren meer dan 128 functies ingevuld in deze zeer competitieve talentmarkt.

Voor meer informatie over hoe de flexibele, projectgestuurde aanpak van Talent Solutions Project RPO jouw organisatie snel en efficiënt kan ondersteunen met hoogkwalitatieve professionals, verwijzen we graag naar: talentsolutions.manpowergroup.be1 MEOS Survey, ManpowerGroup 2020

2 New Types of Jobs Emerge From COVID-19, SHRM, 2020

3 MEOS Survey, ManpowerGroup 2020

4 How the New Normal is Shifting Corporate Innovation, Forbes, 2020

5 Global Workplace Analytics, 2020

6 The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction, Gallup, 2020